ขอเชิญชวนเที่ยวชมแปลงดอกมากาเร็ต (Marguerite field) แปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ มข.

ยังอยู่ในกระแสสำหรับสวนดอกไม้สวย ๆ แปลงมากาเร็ต (Marguerite field) แปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น KKU Smart flower farm

ตั้งอยู่ในอุทยานเทโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น โดยใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 10 นาที โดยค่าเข้าชมสวนราคาเพียง ท่านละ 20 บาท (นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ศิษย์ปัจจุบันเข้าชมฟรี) สามารถขับรถไปจอดที่สวนได้เลย เปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้ 19 ก.พ.-7 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ไปจนถึงเวลาพระอาทิตย์ตกเลยทีเดียว

สำหรับแปลงมากาเร็ตนี้ มีความน่าสนใจ ประกอบไปด้วย จุดถ่ายรูปเช็คอินทุ่งดอกมากาเร็ต-ทุ่งดอกทานตะวัน และเรียนรู้ระบบน้ำ Smart Farm รวมถึงกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา ดนตรี Folksong ในสวน และการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณท์ทางการเกษตรจากนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนทุกท่าน เที่ยวชมสวนดอกมากาเร็ต ในช่วงเวลาเช้าอากาศจะดีมากแสงไม่แรง อากาศไม่ร้อนมาก แต่ถ้ามาถึงสายยังพอถ่ายภาพสวยได้ตามสภาพแสงแต่จะร้อนมาก หรือไม่ก็มาในช่วงบ่ายเย็นๆ จะได้บรรยากาศพระอาทิตย์ตกโรแมนติคไปอีกแบบคร้าบ

Scroll to Top