อธิการบดี มข. พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงพื้นที่มอบกระเช้าให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่2564

อธิการบดี มข.พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบกระเช้าปีใหม่พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย และงานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ปี 2564 ให้แก่หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงงานบริการยานพาหนะ กองบริหารงานกลาง และกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในรอบ ปี 2563 ว่า ในรอบปีที่ผ่านมากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้ทุ่มเทเสียสละ แรงกาย แรงใจ ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ที่มหาวิทยาลัย คณะหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เราสามารถลดอุบัติเหตุทาง การจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยลงได้ ไม่มีผู้เสียชีวิต สถิติการเกิดอาชญากรรมลดลง เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์นักศึกษา บุคลากรที่ไม่ถอดกุญแจ เพื่อนำมารอเจ้าของจำนวน 816 คัน ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แจ้งเตือนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป แนะนำวิธีการป้องกันการโจรกรรมรถ การจอดรถจักรยานยนต์ให้ล็อคมากกว่า 1 จุด ตรวจตราจุดเสี่ยงเพื่อป้องปรามการเกิดโจรกรรม โครงการฝากบ้านของบุคลากร จำนวน 12 หลัง ได้รับแจ้งทางจุดแจ้งเหตุฉุกเฉินจำนวน 232 ครั้ง ขอดูกล้องภาพย้อนหลังจำนวน 83 ครั้ง เข้มงวดกวดขันวินัยจราจร ล็อคล้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในที่ห้ามจอด จำนวน 960 ราย

จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินพบปะผู้ปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมการทำงานในแต่ละหน่วยงาน พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน พร้อมพูดคุยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเอง

Scroll to Top