KKU Short Video Clip : บรรยากาศการเปิดเรียนนักศึกษาใหม่แบบ New Normal

KKU Short Video Clip : บรรยากาศการเปิดเรียนนักศึกษาใหม่แบบ New Normal

เปิดเรียนแบบ New Normal บรรยากาศการเปิดภาคเรียน กับชีวิตวิถีใหม่
จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บรรยากาศการเปิดภาคเรียนปีนี้ต่างไปจากทุกปี เมื่อสุขภาพต้องมาก่อน มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกแบบหลายกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ เข้ากับยุค New Normal พร้อม การ์ดไม่ตกด้วยแนวคิด Physical Distancing และนี่คือสิ่งที่จะได้เห็นจากการเปิดภาคเรียนแบบ New Normal ที่จะเข้ามาพลิกโฉมทิศทางการเรียนรู้ของ มข.

Scroll to Top