“สุขสันต์เดือนแห่งความรัก”❤️

เพียงท่านมาตรวจสุขภาพเป็นคู่
ฟรี!! BODY SCAN (การวัดองค์ประกอบของร่างกายและการประเมินอายุชีวภาพ) แถม แปลผล &ให้คำแนะนำ

ณ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*โปรโมชั่นตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2564*
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 043-202081 หรือ 089-4214384