มข.ส่งมอบนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อไวรัส “TOT-KKU SWAP Test Box” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มกราคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมทีมงาน KKU​ Maker​ space​ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) National Telecom Public Company Limited :NT ร่วมกันส่งมอบ นวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อไวรัสแบบความดันบวก TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure)  เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Version2) จำนวน 2 ตู้  ให้กับนายวิชัย ปราสาททอง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ผ่านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ได้อย่างปลอดภัย

สำหรับนวัตกรรมตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก TOT-KKU SWAP Test Box” (Positive Pressure)  เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (Version2) เป็นผลงานของทีม KKU​ Maker​ space สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายอาทิตย์ ปทุมชัย พนักงานห้องสมุดชำนาญการ เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา โดยมีการพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมจาก 2 ตู้แรก ที่เคยส่งมอบให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรูปแบบการใช้งานของนวัตกรรมตู้นี้ ยังคงเป็นแบบที่ให้ผู้เข้ารับการตรวจเชื้อเข้าไปนั่งในจุดที่กำหนด เพื่อให้แพทย์สอดมือเข้าไปในช่อง เพื่อ SWAP หรือเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยแบบปลอดเชื้อ และภายในตู้ยังคงใช้ระบบควบคุมความดันลมให้ออกด้านนอก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปด้านในตู้ อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันการสัมผัสกับระบบอุปกรณ์ใช้งานภายในตู้ ทีมงาน KKU​ Maker​ space จึงพัฒนาต่อยอดด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบคัดกรองและระบบฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ และหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV-C ทั้งก่อนและหลังทำการ SWAP คนไข้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ที่มาทำหน้าที่รายต่อไป ขณะเดียวกันตู้ยังถูกออกแบบให้เคลื่อนที่ได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และสามารถเคลื่อนไปตั้งที่จุดคัดกรองในสถานที่ต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน ภายใต้งบประมาณตู้ละประมาณ 15,000 บาทเท่านั้น

ภาพ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย