อง 7 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักข่าว : ช่อง 7
ที่มา :
https://news.ch7.com/detail/455252
วันที่เผยแพร่: วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Scroll to Top