มข. เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ Special medical Center (SMC)

1850