บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมใจจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

        วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และ ผู้แทนส่วนงานต่างๆ  ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อพระองค์ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพสกนิกรทั่วหล้า

        จากเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ความว่า เนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดําเนินออกกําลังพระวรกายตามปกติ ในเวลาเช้าวันจันทร์ที่ 11 มกราคมพุทธศักราช 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดําเนินไม่สะดวก คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ถวายการรักษา และถวายความเห็นว่า ควรจะทรงงดพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน นำมาซึ่งความห่วงใยต่อพสกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสมอมา ทั้งในคราวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยพระองค์เองนำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

        พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เริ่มขึ้น เวลา 09.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร  คณบดี คณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และ ผู้แทนส่วนงานต่างๆ รวมทั้งบุคลากรกว่า 50 คน นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมภรรยาเข้าสู่พิธี    จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ร่วมพิธีต่างยืนถวายความเคารพจึงได้ลงนามถวายพระพร ต่อด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน ลงนามถวายพระพร ตามลำดับ

       มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้เปิดช่องทางลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร สำหรับ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมในพิธีทาง หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ https://th.kku.ac.th/

ข่าว : อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ข้อมูลข่าว https://www.royaloffice.th/
ภาพ : นาย อรรถพล ฮามพงษ์ / นาย บริพัตร ทาสี

Khon Kaen University personnel join to bless Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for her recovery

https://kku.ac.th/8430

Scroll to Top