มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ได้มีวาระการประชุมหลายเรื่อง อาทิ การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564  เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รอบใหม่ รวมไปถึงการพิจารณาเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยสามารถสอบถามรายละเอียดของการประชุม ได้ที่ โทรศัพท์ 043 009 700 ต่อ 50401, 50461 หรือ 095 167 1143

ข่าว พรหมพร ยอดแก้ว (นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กองสื่อสารองค์กร)

Scroll to Top