แห่ชม! แปลงดอกคัตเตอร์ บานสะพรั่ง บนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ใน “มข.”

88

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/219113
วันที่เผยแพร่: 12 ม.ค. 2564

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นร ายงานว่า รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.พร้อมด้วยผู้ บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ได้ ฝากประชาสัมพันธ์ เชิญทุกท่านมาเที่ยวชมแปลงดอกคัตเตอร์ และมาถ่ายภาพกับดอกไม้สวยๆ ณ แปลงปลูก บริเวณอุทยานเกษตร มข.จากโครงการปลูกดอกคัตเตอร์ (ไม้ตัดดอก) เพื่อหารายได้ ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ มข. ในวันที่ดอกไม้งาม ที่มาพร้อม COVID-19 มาเยือนระลอกใหม่ Event ในโรงแรมงดจัดงาน งานแต่งงานเลื่อนแบบไม่มีกำหนด ดอกไม้ราคาลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ทำให้ไม่สามารถส่งขายตามแผนการตลาดที่วางไว้ได้

จึงเป็นที่มาให้น้อง ๆ สาขาเกษตรนวัตกรรม พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เปิดแปลงดอกคัตเตอร์ “cutter” สำหรับถ่ายภาพ ณ แปลงปลูก บริเวณอุทยานเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีค่าเข้าชมเพียงท่านละ 20 บาท เท่านั้น เพื่อเป็นกำลังให้น้องๆ นักศึกษาสาขาเกษตรนวัตกรรม คณะเกษตรศาสตร์ มข. จึงขอเชิญทุกท่านมาชมดอกคัตเตอร์สวยๆ มาถ่ายถาพกับดอกไม้สวยๆ กันเยอะๆ นะครับ ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ

“ดอกคัตเตอร์” ชื่อวิทยาศาสตร์ : Solidago Canadensis* วงศ์ : Asteraceae* คัตเตอร์ เป็นดอกไม้ที่นิยมจัดเข้าช่อ เพื่อมอบเป็นของขวัญ หรือของแทนใจในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานจบการศึกษา ถึงแม้ว่าการเน้นช่อของดอกคัตเตอร์อาจจะไม่โดดเด่นเท่ากับไม้ดอกหลักอื่นๆที่มักมีขนาดใหญ่ แต่มีความหมายที่พิเศษไม่แพ้ใคร ยอมให้ดอกไม้อื่นๆเด่นกว่า จึงได้ชื่อว่า “ดอกไม้แห่งการแอบรัก”