ทันตแพทย์ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2563 โดยมีครูใหญ่ที่รับพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ จำนวน 681 ท่าน ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 ณ วัดสว่างสุทธาราม  บ้านหนองกุง  ตำบลศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นความร่วมมือของนักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 6 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงมีการปรับพิธีการเป็นรูปแบบ New Normal  โดยจัดงานเป็นการภายใน  และงดการออกโรงทาน และเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อจึงให้ญาติครูใหญ่ “งดเข้าร่วมงาน“ และรับชมการถ่ายทอดสดแทน

 

Scroll to Top