ขอเชิญชมผลงานการสะบัดพู่กันสร้างสรรค์ ภาพสีน้ำ watercolor Exhibition อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก ณ ตลาดต้นตาล

596
นิทรรศการภาพสีน้ำ watercolor Exhibition นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก
นิทรรศการภาพสีน้ำ watercolor Exhibition นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก

“ชีวิตสั้น แต่ศิลปะยาวไกล” อ.ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลงานภาพสีน้ำ watercolor กว่า 70 ชิ้นงาน จัดแสดงโชว์ใน watercolor Exhibition นิทรรศการภาพสีน้ำ นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก พร้อมผลงานสีน้ำหลากหลายมุมมองจากศิลปินรับเชิญอีก 40 ท่านทั่วประเทศ

 "Khem Khenkhok's watercolor Exhibition" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก
“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition” นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก
 "Khem Khenkhok's watercolor Exhibition" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก
“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition” นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก
 "Khem Khenkhok's watercolor Exhibition" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก
“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition” นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก

 “Khem Khenkhok’s watercolor  Exhibition” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก  คัดเลือกผลงานสีน้ำจากหลายช่วงเวลา หลายอารมณ์และมุมมอง ผลงานทั้ง 70 ชิ้น สะท้อนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์และความตั้งใจที่จะพัฒนาเทคนิคการวาดภาพในรูปแบบเฉพาะของเจ้าของผลงาน นอกจากนั้นยังมีผลงานสีน้ำหลากหลายมุมมองจากศิลปินรับเชิญอีก 40 ท่านทั่วประเทศ

 "Khem Khenkhok's watercolor Exhibition" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก
“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition” นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก
 "Khem Khenkhok's watercolor Exhibition" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก
“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition” นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก
 "Khem Khenkhok's watercolor Exhibition" นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเขม เคนโคก
“Khem Khenkhok’s watercolor Exhibition” นิทรรศการเดี่ยว เขม เคนโคก

นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -27 มกราคม 2564  ณ หอศิลป์ตลาดต้นตาล ขอนแก่น และ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา18.00น.

Khem khenkhok ‘s watercolor Exhibition : January 4 – 27, 2021 @ Tontan Art Gallery Khonkean Opening ceremony on January 9, 2021 at 6 p.m.

มี Postcards ในวันเปิดนิทรรศการ มอบให้เป็นของที่ระลึกสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมชมนิทรรศการในวันเปิดงานด้วย

มี Postcards มอบให้เป็นของที่ระลึกสำหรับในวันเปิดนิทรรศการ
มี Postcards มอบให้เป็นของที่ระลึกสำหรับในวันเปิดนิทรรศการ
มี Postcards มอบให้เป็นของที่ระลึกสำหรับในวันเปิดนิทรรศการ
มี Postcards มอบให้เป็นของที่ระลึกสำหรับในวันเปิดนิทรรศการ