มข.เปิดอาคารฟุตซอลและจัดแข่งขันฟุตซอล 4 เส้า

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ อาคารฟุตซอล ซึ่งก่อสร้างขึ้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดอาคารฟุตซอลและการแข่งขันฟุตซอล 4 เส้า สานสัมพันธ์ สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น และ รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ ผู้อำนวยการกองการกีฬา กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหารสถาบันระดับอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการหน่วยงาน ผู้นำองค์กรกิจกรรมนักศึกษา และนักฟุตบอลจาก 4 สถาบัน ได้แก่ จาก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกว่า 150 คน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า “อาคารฟุตซอลแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงสามารถให้บริการแก่หน่วยงานอื่นในการจัดการแข่งขันกีฬาซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพราะเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ อาคารกีฬาฟุตซอลแห่งนี้ ที่จะเป็นสถานที่สำหรับการออกกำลังกายของบุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไป”

รศ.จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฏ์ กล่าวว่า “อาคารฟุตซอลแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใช้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้กีฬาฟุตซอลเป็นสื่อในการออกกำลังกาย สถานกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ในการส่งเสริมสุขภาพทั้งบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน การออกกำลังกาย การฝึกซ้อม การแข่งขัน การนันทนาการ และการจัดกิจกรรมของนักศึกษา โดยมีพื้นที่ในการให้บริการทั้งหมด ประมาณ  275 ไร่  ซึ่งประกอบด้วย อาคาร และสนามกีฬา จำนวน 18  แห่ง  ได้แก่ อาคารพลศึกษา  สระว่ายน้ำ อาคารเทเบิลเทนนิส  อาคารฟันดาบ สนามออกกี้ สนามกีฬา 50 ปี และอาคารฟุตซอลแห่งนี้ เป็นต้น โดยปัจจุบันให้บริการเวลา  08.30 – 21.00  น.  ยกเว้นวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดราชการปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์”

Scroll to Top