อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม นศ.ฝึกภาคสนามร่วม ณ ชุมชนอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น.  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ทพญ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร  ผู้อำนวยการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2563  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ที่ออกฝึกภาคสนามร่วมปฏิบัติการเป็นแบบกระบวนการเรียนรู้และเนื้อหาในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพทำงานร่วมกัน หรือ IPE Inter-professional Education  โดยมี นศพ.ธัญพิสิษฐ์  พนาวัลย์ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วยคณะทำงานให้การต้อนรับ  ณ วัดท่าประชุม ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง และชุมชนบ้านดอนดู่ หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/43692/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

วัชรา น้อยชมภู : ข่าว/บรรยาย    ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ภาพ/ลำดับภาพ

Scroll to Top