มข.เปิดบ้านต้อนรับ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เผยผลงานวิจัยเด่น พร้อมชิ้นงานนวัตกรรมขับเคลื่อนไทย

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการทัพเรือ กว่า 150 คน นำโดย พล.ร.ต.พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอก หัตถกรนันท์ ศิรธนพรพัชร์ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กิจกรรมเริ่มจาก รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้น พล.ร.ต.พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การมาศึกษาดูงานผลงานวิจัย และ นวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเสร็จพิธีการ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  บรรยาย หัวข้อ ระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนานวัตกรรม และ ผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ วิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการวิจัยนวัตกรรม และ ระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และ ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ เราได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ เอกชนเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ทั้งระดับประเทศ และ ระดับสากล โดยผลงานนวัตกรรมที่จะนำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ โรงงานต้นแบบ แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบการผลิตนาโนซิลิกา จากแกลบ และ เถ้าแกลบเพื่อใช้ในขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ศูนย์ปฏิบัติการSCOPC หรือ Smart City Operation Center ศูนย์กลางของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเมืองขอนแก่น ใช้ระบบ internet of things และ ระบบCloud Based ในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง เพื่อให้เกิดการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างครบถ้วน และ นวัตกรรมเสื้อเกราะจากรังไหม ซึ่งผลิตเป็นครั้งแรกของโลก โดยเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยการทัพเรือ ในการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม และ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

พล.ร.ต.พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

จากนั้น พล.ร.ต.พิเศษ ขันแข็ง ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่มาศึกษางานวิจัย และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเห็นความก้าวหน้าในการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และ ต้องการให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตงานวิจัย และ นวัตกรรม ในสถานที่จริง

การจะใช้นวัตกรรมของประเทศในแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากเพราะต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ถ้าเราต้องการก้าวไปข้างหน้าเป็นผู้นำระดับ World Class เราต้องทำเอง ฉะนั้นจึงอยากให้นักศึกษาได้เข้ามาสัมผัสให้เห็นถึงความจริง หากว่าจะต้องทำนวัตกรรมขึ้นมาเอง จะต้องศึกษาวิธีการว่าควรทำอย่างไร เชื่อว่าการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ทำให้นักศึกษาได้สัมผัส เรียนรู้กระบวนการจริงเหล่านั้น”ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กล่าว

ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้บรรยายหัวข้อ “ระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนานวัตกรรม และ ผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

เมื่อเสร็จพิธีการ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้บรรยายหัวข้อ “ระบบนิเวศน์สำหรับการพัฒนานวัตกรรม และ ผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ภายหลังการบรรยาย คณะศึกษาดูงานได้ไปเยี่ยมชม โรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบ นวัตกรรม Smart City ศูนย์ปฏิบัติการ SCOPC และ ทำเสื้อเกราะจากรังไหม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง ภาพ : บริพัตร ทาสี

KKU welcomes the Naval War College, Naval Education Department, showing outstanding research projects and innovations for the country growth

https://kku.ac.th/8310

Scroll to Top