ภาคีเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมจับมือ”เปลี่ยนเมือง”

สำนักข่าว: nation 22
URL: https://www.nationtv.tv/main/content/378808998
วันที่เผยแพร่: 5 ธ.ค. 2563

4 ธันวาคม 2563 ที่อาคารแสดงสินค้าแฟชั่น ตลาดต้นตาล เทศบาลนครขอนแก่นโครงการ Spark U ปลุกเปลี่ยนเมือง และคณะทำงานวิชาการโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ร่วมกันจัดงาน ประชาสังคมสานพลังเปลี่ยนเมือง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะโดยภาคประชาชน โดยมีองค์กรร่วมจัดประกอบด้วย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น สมาคมไทสิกขา ตลาดเขียว ตลาดต้นตาล ตลาดศรีเมืองทอง ตลาดถนนคนเดิน ตลาดเปิดท้ายหอกาญจนาภิเษก ชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ชมรมกรีนบ๊อคขอน ชมรมหอพัก และอพาร์ทเมนท์ขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น หรือ ซีอีเอ กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน 15 โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนกัลยณวัตร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของขอนแก่นเข้าร่วมด้วย

เป้าหมายในการจัดงานวันนี้ นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการสปาร์คยูปลุกเปลี่ยนเมือง เป็นโครงการความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่จ.ขอนแก่น ซึ่งได้รณรงค์เรื่องการแก้ไขปัญหาขยะเมืองขอนแก่น หลังพบตัวเลขปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีมากถึงวันละ 162 ตัน และแต่ละปีต้องจ่ายเงินค่ากำจัดขยะเป็นปริมาณมาก เมื่อหันกลับมาดูพบว่าปัญหาขยะมาจากทุกคนที่ยังทิ้งขยะโดยที่ไม่รู้วิธีการคัดแยกและกำจัดออก โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของขยะทั้งหมดเพราะจัดการยากและมีปริมาณมากถึงครึ่งหนึ่งของขยะทั้งหมด โครงการสปาร์คยู ปลุกเปลี่ยนเมืองจึงได้จับมือและเชิญชวนภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านขยะมาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเพื่อปลุกพลังประชาชน เยาวชน ให้หันมาแก้ปัญหาขยะโดยเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเพื่อหวังลดขยะตั้งแต่ต้นทาง

“ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือและร่วมกันระดมสมองเพื่อให้ได้แนวทางการจัดการขยะร่วมกันของทุกภาคส่วน จนได้ปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่นขึ้นมา 3 ข้อประกอบด้วยประชาชนคนขอนแก่นจะคัดแยกขยะที่ต้นทางเพื่อสร้างสุข สนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมวัฒนธรรม “หยุดกินเหลือเพื่อชาติ” รวมถึงหอพัก อพาร์ตเม้นท์จะรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เกิดการลดขยะเพื่อรักษ์โลก และแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นบุญเพื่อช่วยเกื้อกูลผู้ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำ และ ตลาดจะสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะจากผู้ให้ถึงผู้รับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก”นายดนัย กล่าว
ด้านนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาขยะ ทั้งการประกาศปฏิญญาประชาชนคนขอนแก่นและการลงนามความร่วมมือร่วมกัน เพราะจังหวัดขอนแก่นปัญหาขยะถือเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะจัดการ อาศัยเพียงภาครัฐอย่างเดียวไม่ไหว เพราะปัญหามาจากทุกคนอยากให้เริ่มต้นแก้ที่ทุกคนเพื่อจะได้ทำให้ปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเราหายไป ทุกวันนี้เราจัดการปัญหาขยะแบบครบทุกวงจรแต่ขยะก็ยังมีอยู่เพราะเรายังไม่มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง หากทุกบ้านเรือน ร้านค้าช่วยกันจะทำให้ขยะหายไปจากระบบแน่นอน
“อนาคตทางเทศบาลได้หารือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น เพื่อหารือในการออกแบบถังขยะเพราะมองว่าตอนนี้ถังขยะเรามีอยู่แต่เป็นถังแบบรวม หากเราออกแบบถังขยะน่ารัก ๆ เพื่อดึงดูดใจให้คนทิ้งขยะและแยกขยะ น่าจะสามารถจัดการปัญหาขยะได้ในระดับหนึ่ง เพราะหากแยกขยะออกจากกันตามประเภทต่าง ๆ แล้ว ขยะที่สามารถเอากลับไปขาย ไปใช้ใหม่น่าจะถูกแยกออกไปจะเหลือเฉพาะขยะอินทรีย์ ขยะเปียกที่จะต้องเอาไปจัดการตามระบบหรืออาจจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาดำเนินการตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องอาศัยทุกภาคส่วนช่วยกัน”นายธีระศักดิ์ กล่าว

About The Author