เก็บความผูกพันที่แสนอบอุ่น จากทุกคนที่มอบให้ ไว้เป็นพลังในวันที่ต้องโบยบิน

“วันที่ทุกคนกำลังปลื้มปริ่มกับความสำเร็จแต่ก็เป็นวันเดียวกันที่ทุกคนต้องโบยบินออกจากบ้านที่แสนอบอุ่น ซึ่งเราเองได้เคยใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตท่ามกลางผู้คนที่ช่วยประคับประคองให้กำลังใจ”

        วันแห่งความสำเร็จของบัณฑิตหมุนเวียนมา บรรยากาศแห่งความความปลื้มปิติเกิดขึ้นอีกครั้งเป็นช่วงเวลาที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งครูอาจารย์ เพื่อนๆและรุ่นน้องต่างรู้สึกมีความสุขไปกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ผู้ที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยในช่วงเวลานี้จะพบเห็นป้ายแสดงความยินดีและการประดับตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามเพื่อแทนความรู้สึกของทุกคนที่มีต่อบัณฑิตกว่า 8 พันคนในวันพิเศษเช่นนี้ อีกทั้งรอการกลับมาเก็บภาพความทรงจำให้กับเหล่าบัณฑิตกับเพื่อนๆและครูอาจารย์อันเป็นที่รักเคารพของพวกเขา

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำอันที่ยอมรับในเรื่องการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันชื่อเสียงของสถาบันแห่งนี้ในอีกด้านที่เป็นแรงดึงดูดให้นักเรียนจำนวนมากตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองปรารถนาที่จะได้โอกาสให้ลูกๆของตนได้มาเรียนที่นี่ คือบรรยากาศทางการศึกษาที่ให้ความอบอุ่นใกล้ชิดให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่มีครูอาจารย์ทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่ดูแลลูกหลาน คอยส่งเสริมการเรียนรู้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการปรับตัวใช้ชีวิต จึงเป็นภาพจำที่อยู่ใจของนักศึกษาหลายคนติดตรึงมาแม้วันที่สำเร็จการศึกษาออกไป

        รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ได้เคยย้ำถึงนโยบายในการดูแลนักศึกษาของตนเองว่า “มหาวิทยาขอนแก่นให้ความสำคัญและความห่วงใยต่อนักศึกษาของเราเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอธิการบดีและคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้อย่างเต็มที่และใช้ชีวิตในสถาบันแห่งนี้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข” ด้วยแนวนโยบายที่เปี่ยมด้วยความรักและความอาทรที่มีต่อนักศึกษาดังกล่าวทำให้บัณฑิตที่ก้าวออกไปจากรั้วมอดินแดงต่างรู้สึกรักและผูกพันกับสถาบันแห่งนี้เสมือนบ้านที่เคยได้อาศัยพักพิงอย่างอบอุ่น

นางสาว อัยยา เชียงพฤกษ์ บัณฑิตจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       นางสาว อัยยา เชียงพฤกษ์ บัณฑิตจากคณะเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อช่วงเวลาดีๆในชีวิต 4 ปีที่ผ่านมาว่า “การได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นเป้าหมายแรกที่เราวาดฝันไว้คือความภาคภูมิใจแรกเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใครหลายๆคนอยากได้โอกาสนี้เช่นกัน จนวันนี้เราได้สำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจคือความภูมิใจอีกครั้งในฐานะบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ดี เป็นสถานที่ๆทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเกิดมุมมองที่หลากหลายแง่มุมอันจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ มองเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่ได้รับและเป็นความประทับใจคือมิตรภาพจากเพื่อนๆซึ่งเป็นคณะที่มีความรักสามัคคีกันมากช่วยเหลือกันจนจบการศึกษา อีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความประทับใจอย่างยิ่งคือความใกล้ชิดอบอุ่นและความเป็นกันเองของอาจารย์การให้คำปรึกษาทุกเรื่องช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาจนถึงวันนี้”
         “ถ้าตนเองก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอยากกลับมาเพื่อให้แนวทางหรือแนะแนวน้องๆ พร้อมให้คำปรึกษาเพราะนึกถึงก้าวแรกที่เราเข้ามาที่นี่ก็ได้คำแนะนำดีๆมาก่อน อยากให้น้องๆได้มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกับที่ตนเองเคยได้รับ” นางสาว อัยยา เชียงพฤกษ์ กล่าว

        สิ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านคือโอกาสของการเรียนรู้ในทุกมิติภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมที่มีเป้าหมายหลักคือการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพพร้อมเพื่อที่ทำงานให้กับสังคมจากหัวใจที่ดีงามซึ่งถูกหล่อหลอมและขัดเกลาด้วยความตั้งใจ

นางสาว ภัสนภา มีรัตน์ และ นางสาว ปวีณา นาสูงชน บัณฑิตจากวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

       นางสาว ภัสนภา มีรัตน์ บัณฑิตจากวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าให้เราฟังว่า ช่วงเวลาของการได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก แม้วิทยาเขตจะเป็นสถาบันเล็กๆแต่เราได้มีเพื่อนมากมาย และพบกับอาจารย์ที่คอยให้การดูแลสนับสนุน การเรียนการสอนที่มีอาจารย์ใส่ใจให้โอกาสในการเข้าหาเพื่อขอคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวอย่างเป็นกันเองทำให้เรามีความมั่นใจ ส่วนการได้รู้จักเพื่อนจากทั้งที่ได้เรียนด้วยกันและการทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เลือกทำงานกิจกรรมสโมสรและพี่เลี้ยงน้องใหม่ เป็นเวลาที่สร้างความอบอุ่นใจมีคนคอยให้กำลังใจเวลาที่ท้อถอยล้วนเป็นปัจจัยของความสำเร็จในวันนี้
        “ภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ๆให้ความรู้ประสบการณ์และเพื่อนที่ดี วันหนึ่งที่มีความพร้อมยินดีที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมน้องๆและมหาวิทยาลัยในสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้”นางสาว ภัสนภา มีรัตน์

        นางสาว ปวีณา นาสูงชน บัณฑิตจากวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เรียนและจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เราและพ่อแม่ตั้งใจให้เราได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีของภาคอีสาน ซึ่งกว่าที่เราจะเรียนจนจบได้ต้องใช้ความพยายามตั้งใจเพื่อให้มาถึงวันแห่งความสำเร็จเราก็ภูมิใจในความสำเร็จที่เราสามารถไขว่คว้ามาได้ แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จยังมีเรื่องของเพื่อนๆที่ช่วยเหลือประคับประคองกันมา ทั้งการเรียน การใช้ชีวิต การทำงาน เชื่อว่าความสำเร็จที่ได้รับนอกจากตัวเราที่ภาคภูมิใจแล้วยังมีพ่อแม่และคนรอบข้างที่ร่วมยินดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีจุดเด่นหลายด้าน แต่สิ่งที่เด่นชัดมากในสายตาของนักศึกษาคือความเป็นกันเองและใส่ใจที่อาจารย์มีให้ต่อนักศึกษา นอกจากนั้นคือความรักความอบอุ่นของเพื่อนๆที่มีให้แก่กันภายในสถาบัน

        นอกจากความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพแล้วยังมีอีกบางสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังลงไว้ในใจของทุกคนคือความเอื้ออาทรและการสำนึกในบุญคุณต่อทุกสิ่งที่ตนเองได้รับมา ซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษาที่ตนเคยได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชา จนเสมือนคำสัญญาของการกลับมาอีกสักครั้ง

นาย พีรดนย์ กุลเดชปริยวิศว์ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        นาย พีรดนย์ กุลเดชปริยวิศว์ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ที่เป็นศูนย์รวมของคณะวิชามากมายให้เลือกมาศึกษาหาความรู้ นักศึกษามีขอบเขตการเรียนรู้ที่กว้างและมีเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือที่พร้อมสรรพให้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคตได้ ในอีกด้านที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่อบอุ่นมากอันมาจากการดูแลที่ดีของครูอาจารย์และการช่วยเหลือกันของเพื่อนๆ
        “ผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ประสบการณ์และอนาคต อยากช่วยเหลือน้องๆให้มีโอกาสในการศึกษา และส่งเสริมให้ได้เข้ามาเรียนในที่แห่งนี้ ทั้งเรื่องอุปกรณ์การศึกษาหรือทุนการศึกษาในสิ่งที่ผมช่วยเหลือได้ในวันข้างหน้า”นาย พีรดนย์ กุลเดชปริยวิศว์ กล่าว

        วันที่ทุกคนกำลังปลื้มปริ่มกับความสำเร็จแต่ก็เป็นวันเดียวกันที่ทุกคนต้องโบยบินออกจากบ้านที่แสนอบอุ่น ที่เราเองได้เคยใช้เวลาช่วงหนึ่งของชีวิตท่ามกลางผู้คนที่เคยช่วยประคับประคองให้กำลังใจจนมาถึงหลักชัยแรกของชีวิต ห้วงเวลาได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็นนักศึกษาไปสู่บัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ แต่ยังคงโยงใยสายสัมพันธ์ในฐานะศิษย์เก่าแห่งรั้วมอดินแดงเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางล่วงมาก่อนนี้ ซึ่งได้นำความรู้ประสบการณ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมในหลายด้านโดยไม่เคยลืมว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีวันนี้

       รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่อยากฝากเป็นข้อคิดให้กับบัณฑิตทุกท่านในฐานะที่ตนเองก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโชคดีที่ได้มีโอกาสมาทำงานให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในขณะที่บัณฑิตหลายคนท่านออกไปทำงานในภาครัฐภาคเอกชนมากมาย สิ่งที่อยากจะฝากคือว่าเมื่อท่านประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็อย่าลืมสถาบันที่ทำให้ท่านมีวันนี้ คือทำให้ท่านมีความรู้ที่ไปประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคม ก็หวังว่าวันใดวันหนึ่งที่บัณฑิตมีความพร้อมท่านจะมองย้อนกลับมาที่สถาบันแห่งนี้ เพื่อหาโอกาสมาให้การช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือสถาบันเพื่อให้สถาบันได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าต่อไป เพราะความสำเร็จของมหาวิทยาลัยก็จะนำมาซึ่งชื่อเสียงและความภาคภูมิใจของทุกคน”

อุดมชัย สุพรรณวงศ์ / เรียบเรียง

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้

    การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้โดยระบบ Google analytic

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top