การบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการให้ทุนวิจัยในภาพรวมของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้ให้เกียรติต้อนรับ ศาตราจารย์สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ในการบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการให้ทุนวิจัยในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งจัดที่ ห้องประชุม Auditorium Science park โดยผู้เข้าที่สนใจสามารถ Download ไฟล์การประชุมได้ที่ : https://kku.world/5hw4-

Scroll to Top