บริการรถรับส่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563

บริการรถรับส่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 มีรถบริการรับส่งระหว่างพิธีฯและจุดพักญาติ ดังนี้

วันที่ 13-14 ธ.ค. 63 เวลา 04.00-18.00 น.

ให้บริการรับ-ส่งบัณฑิต ตามจุดจอด
📍อาคารจตุรมุข อุทยานเกษตร (จุดพักญาติ)
📍คณะนิติศาสตร์
📍อาคารพลศึกษา

*สวมหน้ากากอนามัยก่อนขึ้นรถและขณะใช้บริการ

Scroll to Top