QSHC ซ้อมแผนกระบวนการรับแจ้งเด็กพลัดหลง (OPDเด็ก)

346
QSHC ซ้อมแผนกระบวนการรับแจ้งเด็กพลัดหลง

QSHC ซ้อมแผนกระบวนการรับแจ้งเด็กพลัดหลง (OPDเด็ก)

(วันที่ 3 ธค.2563) วันนี้มีการจำลองเหตุการณ์รับแจ้งเด็กพลัดหลงจากผู้ปกครอง ที่ห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์หัวใจ คลินิกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ใหญ่ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก ( OPD เด็ก) ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยหลังจากผู้ปกครองได้แจ้งข้อมูลรูปพรรณเด็กที่พลัดหลง เจ้าหน้าที่ได้ประกาศเสียงตามสายแจ้งเหตุฉุกเฉินรหัส Code pink (ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดเด็กหาย) จากนั้นทีมรักษาความปลอดภัยได้วิทยุให้ รปภ.ที่ประจำตามจุดต่าง ๆ รอบอาคารออกค้นหาเด็กตามที่รับแจ้ง และนำผู้ปกครองไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ทั่วบริเวณจนสามารถติดตามเด็กที่พลัดหลงส่งกลับยังผู้ปกครองได้อย่างปลอดภัย

การซ้อมแผน Code pink (ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อเกิดเด็กหาย) ครั้งนี้ เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ  และนำปัญหาอุปสรรคที่พบมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมิน JCI ต่อไป