วิทยุ มข. บริการชุมชน : มข.วิจัยกัญชา จัดตั้งสถาบันแคนนาบิสครบศาสตร์

ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร หัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติ ร่วมรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยนำเสนอในประเด็นการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขานรับนโยบายของรัฐบาล

ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร หัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาฯ

ผศ.ดร.ชานนท์  ลาภจิตร เปิดเผยในรายการว่า เบื้องต้นขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันกัญชายังเป็นพืชที่กฎหมายไทยกำหนดให้เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 นั้นหมายถึงว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถนำมาปลูกและนำมาบริโภคหรือเสพเพราะตอนนี้ยังถือว่าผิดกฎหมายและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  แต่เนื่องจากที่ผ่านกระแสการนำกัญชามาเป็นยารักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคลมชัก โรคนอนไม่หลับ โรคไมเกรน มีมาอย่างต่อเนื่องและมีการขับเคลื่อนของประชาชนหลายกลุ่มนำเสนอแนวทางการนำกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมายต่อรัฐบาล จึงเป็นที่มาของนโยบายการศึกษาวิจัยกัญชาอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพทำการศึกษาวิจัย  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนให้ทำการวิจัยกัญชาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีความร่วมมือกับ 5 คณะวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะเภสัชศาสตร์ ทำการวิจัยเกี่ยวกับ การเพาะปลูก การคัดสายพันธุ์ การสกัดสาระสำคัญจากต้นกัญชาและกัญชง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง การนำไปใช้ทางการแพทย์ทั้งในคนและสัตว์ และในอนาคตจะมีความร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัจจุบันแปลงทดลองปลูกกัญชาของสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ที่โรงเรือนภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ และได้มีการตัดช่อกัญชาช่อปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดย ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

ด้านแผนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ นอกจากทำการวิจัยเพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแล้ว ยังมีแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาตามมาตรฐานส่งให้สถาบันฯ สกัดน้ำมันจากดอกกัญชา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรสร้างอาชีพมีรายได้ ที่ผ่านมามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสงจันทร์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯในการปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยแล้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใดที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานที่ สำนักงาน สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร 043-203176  e-mail : inforad.kku@gmail.com

รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน เป็นรายการที่ให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในชุมชน และเป็นช่องทางการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  เวลา 15.00-16.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. และ Live สดผ่านทาง Face book  KKU Radio สามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ https://radio.kku.ac.th/   ติดต่อร่วมรายการได้ที่ คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง โทร 086-6545144 หรือ pchutinan@kku.ac.th ผู้ดำเนินรายการ

ข่าวโดย:ชุตินันท์ พันธ์จรุง

KKU Radio for the Community presents a program on KKU researches on cannabis sets up a Cannabis Institute

https://kku.ac.th/8267

 

 

Scroll to Top