บุคลากร-นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น

596

บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งบุตรหลานของบุคลากรที่มีความตั้งใจมาร่วมกิจกรรม ต่างแต่งกายตามที่จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดไว้อย่างสวยงามมาจัดแถวรอการเริ่มพิธีการตั้งแต่เวลา 14.00 น.โดยมีบุคลากรจากกองสื่อสารองค์กรคอยอำนวยความสะดวกและบริการน้ำดื่มตลอดกิจกรรม จนเมื่อถึงเวลาพิธีทุกคนได้ตั้งใจร่ายรำตามจังหวะเพลงที่กำหนดไว้ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานและประชาชนจำนวน 3 เพลง 2 รอบ คือ เพลงขอนแก่นวันนี้ เพลงฟ้อนผูกเสี่ยว และเพลงดอกคูนเสียงแคน ซึ่งในปีนี้มีผู้รำจำนวน 60,000 คน ผู้รำชายแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูน กางเกงดำ คาดเอวด้วยผ้าขาวม้าหรือผ้าลายแคนแก่นคูน ผู้รำหญิง แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูน ผ้าซิ่นลายมัดหมี่สีเข้ม หรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูน พาดผ้าสไบลายแคนแก่นคูน เป็นภาพที่สวยงามและพร้อมเพรียงสะท้อนความตั้งใจที่แน่วแน่ของผู้มาร่วมงานทุกคน

ข่าว – อุดมชัย สุพรรณวงศ์
ภาพ – ณัฐวุฒิ เพชรประไพ