สำนักบริการวิชาการ ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา

นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์  หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และ นาวสาวเสาวลักษณ์  ราชำ นักวิชาการศึกษา ผู้ประสานงานชุมชนต้นแบบการพัฒนาตำบลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลา ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2563  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาการออกร้านจำหน่ายสินค้าโรงเรียนผู้สูงอายุ และ ของดีใน ต.ศิลา ณ บริเวณศาลาประชาคมขอนแก่น ในงานเทศกาลไหมนานาชาติ 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63 โดยสินค้าที่จะออกจำหน่ายประกอบด้วย 1) สินค้าที่ผลิตในนามของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศิลาที่มีอยู่เดิม  2) สินค้าจากนักเรียนผู้สูงอายุและของดีตำบลศิลา ได้แก่ หมู/ปลาแดดเดียว ,กล้วฉาบ ,สินค้าจากกลุ่มศิลาโฮมสเตย์ เช่น ข้าวปลอดสาร ,สบู่แผ่น , สินค้าแปรรูปจากตุงใยแมงมุม ต่างหู โคมไฟ พวงกุญแจ

Scroll to Top