สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยท่านวิทยากร ดร.ภัคณัฐ วีรขจร พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
ภาพและข่าวโดย นายภานุพงศ์ ริ้วพงษ์กุล
 
Scroll to Top