อิสราเอลฯ นำความเชี่ยวชาญ หนุน..เกษตร มข. สร้างโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดโรงเรือนสำหรับปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ ของคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ประเทศอิสราเอล และมาชาฟ – ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอล  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับ  รองศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวรายงานต่อ  ฯพณฯ ดร. เมเอียร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย   ประธานในพิธี กล่าวเปิดโรงเรือนสำหรับปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะผู้บริหาร  และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ  ฯพณฯ ดร. เมเอียร์ ชโลโม​ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะทูต  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/40069/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

ข่าว  :  วัชรา  น้อยชมภู    ภาพ/ตัดต่อ  :  ณัฐพงษ์   ชำนาญเอื้อ

Scroll to Top