ชาว มข.จัด พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2563 ศรัทธาไม่จาง รักษาระยะห่าง สวมหน้ากากป้องกันโควิด-19

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ประธานเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 08.09 น. รศ.นพ. ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำบุคลากร นักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2563  ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  โดยบุคลากร พุทธศาสนิกชน ทุกคนในงาน ต่างรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน

พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  สมาคมศิษย์เก่า  ด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา  เพื่อแสดงถึงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากร นักศึกษา  ประชาชนโดยทั่วไป ที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดง ซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้มากราบไหว้สักการะ

รศ. เพียรศักดิ์  ภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำพิธียกศาลเจ้าพ่อมอดินแดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงจึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   และถือเป็นแนวทางปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น นักศึกษาน้องใหม่ต้องทำพิธีไหว้เจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดงทุกคน   และในปี 2547 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการก่อสร้างศาลาธรรมสถานจ้าพ่อมอดินแดง ขึ้นใหม่  ได้มอบหมายให้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นแกนนำในการดำเนินงาน

ประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

พิธีบวงสรวงเริ่มขึ้นเวลา 08.09 น.  โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี   เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม จากนั้นจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ต่อมา พราหมณ์ นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และอ่านโองการ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย พราหมณ์นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และ ถวายเครื่องบวงสรวง  ประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา  จากนั้น รำบวงสรวง โดยนักศึกษาแขนงวิชานาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง บรรเลงดนตรีไทย โดยนักศึกษาแขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จบรำบวงสรวงเจ้าหน้าที่ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา  พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง  ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน

ทุกคนต่างรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน
ทุกคนต่างรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน
ทุกคนต่างรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังศรัทธา  มีผู้บริหาร บุคลากร และ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป มาร่วมงานเสริมความเป็นสิริมงคล ซึงทุกคนต่างรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีบริการ อาหารเช้า เครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้ร่วมงาน อีกด้วย

ข่าว จิราพร ประทุมชัย

ภาพ อรรถพล ฮามพงษ์

ภาพข่าวเพิ่มเติม

Scroll to Top