ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 (วันที่2)  

>ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 (วันที่2)  
(วันที่ 13พย.2563) การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ได้มีการจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 8A และที่หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจ ชั้น 6 โดยมีการเปิดสัญญานแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ และเข้าระงับเหตุ  ระหว่างนั้นได้มีการแจ้งอพยพเจ้าหน้าที่ทุกแผนกและผู้ที่อยู่ในอาคาร พร้อมเร่งลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่ทางบันไดมาที่จุดรวมพล ที่บริเวณสนามด้านหลังอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ซึ่งพบว่าทุกขั้นตอนผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย
ทั้งนี้การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ทั้ง 2 วัน ดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร มีความเข้าใจและพร้อมแก้ไขสถานการณ์หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น จากเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาลต่อไป..

ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล ประจำปี 2564 (วันที่2)
Scroll to Top