มข. จับมือ ธ.ยูโอบี ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรับ KKU Research Transformation

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ (KKU Research Transformation) ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมด้วย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ศิรประภา บำรุงกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ นายแอนดี้ เฉี่ย ชู คิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Country Head of Wholesale Banking นางกัญลิกา บุษปวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Commercial Banking ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร จากทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ (KKU Research Transformation) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินวิจัย ในการให้บริการบริหารเงินสด (Cash Management) ในการรองรับระบบรับและจ่ายเงินของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้โครงการการบริหารจัดการเงินทุนวิจัยและบริการวิชาการ (KKU Research Transformation) ได้ริเริ่มจากฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และได้บูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ฝ่ายดิจิทัล และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบและสร้างความร่วมมือดังกล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ในเป็นการพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการวิจัย โดยสามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจรทั้งการรับงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ และการออกใบเสร็จ รวมถึงการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในรูปแบบดิจิทัลทั้งระบบ ทำให้เกิดความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร ซึ่และจะเป็นตัวอย่างในการนำระบบดิจิทัลนำมาใช้ในเรื่องของระบบการเงินและการคลัง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มที่งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจากภายนอก และโชคดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบ KKU FMIS รองรับไว้แล้ว เมื่อระบบที่กำลังจะพัฒนานี้มาเชื่อมต่อกับระบบ KKU FMIS จะสามารถดำเนินการด้านการเงินในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความร่วมมือกับธนาคารหลายแห่ง อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และอื่นๆ ซึ่งธนาคารแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไป โดยทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เนื่องจากได้ร่วมพัฒนาระบบกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในไทย ซึ่งระบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบที่มีอยู่เดิมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการวางระบบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความยินดีที่จะทำงานร่วมกับธนาคารเอกชนในอีกหลายแห่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคารและความเหมาะสมในการบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายแอนดี้ เฉี่ย ชู คิม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Country Head of Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการบริหารเงินสดโดยทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้ธนาคารได้ให้บริการ เพื่อพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดต้นทุนในการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับสามารถทำให้การบริการจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวเข้าสู่ KKU Research Transformation ทั้งนี้ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้ดูแลการให้บริการดังกล่าว และด้วยความสัมพันธ์อันดีทางธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีโอกาสได้มอบบริการที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในส่วนของบริการอื่น ๆ ในอนาคต

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

ข่าว/ภาพ ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
KKU signs MOU with UOB to develop an efficient disbursement system for research work, ready to step forward for KKU Research Transformation

https://kku.ac.th/8199

Scroll to Top