ดอกกัญชา “ช่อปฐมฤกษ์” มข.ตัดเพื่อวิจัย พัฒนาหวังใช้เป็นยาแผนปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีตัดช่อดอกกัญชา ช่อปฐมฤกษ์  โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของพิธีตัดช่อดอกกัญชา  โดยมี นายวรทัศน์ ธุรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ผศ.ดร.ชานนท์ ลาภจิตร  หัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4   ปลัดจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ป้องกันจังหวัดขอนแก่น  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร  คณาจารย์  และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก ณ หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/37835/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

ข่าว : วัชรา  น้อยชมภู     ภาพ/ลำดับภาพ : ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ

 

Scroll to Top