มข.เจ๋ง!ติดอันดับโลก 6 สาขา ของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL:  https://www.banmuang.co.th/news/region/211493
วันที่เผยแพร่: 4 พ.ย. 2563

Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งเป็นการประกาศผลการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้านต่างๆ โดย มข.ได้รับการจัดอันดับโลก 6 สาขา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งเป็นการประกาศผลการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้านต่างๆ หลังจากเมื่อต้นปีได้ประกาศผลในภาพรวมมาแล้ว ผลจากการจัดอันดับดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสาขาที่มีความโดดเด่นและได้รับการจัดอันดับ จำนวน 6 สาขา เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาเปิดเผย กับสื่อมวลชน ว่า เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประกาศผลการจัดอันดับ THE World University Rankings by Subject 2021 ซึ่งเป็นการประกาศผลการจัดอันดับแยกตามสาขาวิชาด้านต่างๆ หลังจากเมื่อต้นปีได้ประกาศผลในภาพรวมมาแล้ว ผลจากการจัดอันดับดังกล่าว พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสาขาที่มีความโดดเด่นและได้รับการจัดอันดับ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขา Education ติดอันดับ 3 ของไทย อันดับ 501+ ของโลก สาขา Clinical, pre-clinical & health ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 501-600 ของโลก สาขา Life sciences ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 601-800 ของโลก สาขา Social Sciences ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 601+ของโลก สาขา Engineering & technology ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 801-1000 ของโลก และสาขา Physical sciences ติดอันดับ 6 ของไทย อันดับ 1001+ ของโลก

ผศ.นพ.ธรา กล่าวอีกว่าทั้งนี้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times Higher Education เป็นอีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ (Methodology) แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) การวิจัย (ปริมาณรายได้และชื่อเสียง) การอ้างอิง (อิทธิพลการวิจัย) มุมมองของต่างประเทศ (บุคลากร นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย) และรายได้ขององค์กร (การถ่ายทอดความรู้) ซึ่งช่วยสะท้อนผลการดำเนินงานและโอกาสในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยตามภารกิจสำคัญในเวทีโลกสาขา Education ติดอันดับ 3 ของไทย อันดับ 501+ ของโลก สาขา Clinical, pre-clinical & health ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 501-600 ของโลก

สาขา Life sciences ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 601-800 ของโลก สาขา Social Sciences ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 601+ของโลก สาขา Engineering & technology ติดอันดับ 4 ของไทย อันดับ 801-1000 ของโลก และสาขา Physical sciences ติดอันดับ 6 ของไทย อันดับ 1001+ ของโลก

ที่มา…https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subjectKKU ranks in 6 fields under THE World University Rankings by Subject 2021https://www.kku.ac.th/8131.

 

About The Author

Scroll to Top