กฐินสามัคคี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ วิทยาเขตหนองคายได้ปัจจัยรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 209,999 บาท เพื่อนำไปสร้างพระอุโบสถ และห้องสุขา ป่าวิเวกอุปถัมภ์ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อใช้ประโยชน์และใช้ในกิจของสงฆ์ต่อไป

Scroll to Top