คณะสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม NK1407 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะ ในการลงพื้นที่ ศึกษา ดูงาน และติดตามโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยคณะฯ ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ด้านการอุดมศึกษาของ ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นเวลา 16.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยังชุมชนบ้านสีกาย ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาดูงานโครงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ลงพื้นที่ทำงานของ ผศ.ดร.มัลลิกา  จันทรังษี อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายและนักศึกษาจากโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ โควิด 2019 นักศึกษาในรายวิชา ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นบ้านสีกาย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยเครื่องหีบน้ำมันระบบสกรูเพลส การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมถนอมผิวจากน้ำมันมะพร้าว การผลิตเจลล้างมือและแอลกอฮอล์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากเศษเหลือใช้จากมะพร้าวและเศษเหลือใช้จากกากกาแฟ

Scroll to Top