คณะสหวิทยาการ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 63 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้มี ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในปีนี้อย่างคับคั่ง ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายละมุณ กั้งจำปา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสหวิทยาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

 

โดยบรรยากาศประเพณีลอยกระทง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2563 ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมและให้กำลังใจการประกวดนางนพมาศจำแลง โดยตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละสาขาวิชา  ของคณะสหวิทยาการ  ร่วมส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดนางนพมาศจำแลง ประกวดกระทงโบราณ และการประกวดการแต่งกายย้อนยุคภายในงานยังมี การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร จากบุคลากร และนักศึกษา พร้อมทั้งยังมีการแสดงดนตรีสากล และการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : ปาณพล มีเพียร

Scroll to Top