มข.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ป้องกัน Stroke

665

วันนี้ ( 28 ตุลาคม 2563 ) เวลา 9.30 น.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและการเรียนรู้  หัวข้อ รู้เร็ว  รู้ทัน  ป้องกัน  Stroke  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงาน  โดยมีรศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติ ชูสกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  กล่าวรายงาน     ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากร  ผู้ป่วย  และยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะรู้ทัน  เพื่อป้องกันโรค  Stroke

 

รศ.นพ.สมภพ พระธานี แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.สมภพ  พระธานี  แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น    กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะผู้ป่วย Stroke ว่า โรคนี้ไม่ร้ายแรงหากสามารถไปโรงพยาบาลทันเวลาให้เร็วที่สุด  เมื่อเกิดข้อบ่งชี้อาการของโรคเช่น พูดไม่ได้  ขาแข็งเดินไม่ได้  ปวดหัว  ต้องรีบขอสัญญาณช่วยเหลือ   ส่วนตัวโทรศัพท์เบอร์ 1669 และเดินทางไปยังโรงพยาบาลในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Stroke สแกนสมอง  และให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันเวลา และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียง 6 เดือน  อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคนี้ควรปรับพฤติกรรมเสี่ยง เช่น  ลดภาวะความเครียด  ลดอาหารทอด  และออกกำลังกายเสมอ ที่สำคัญมองโลกในแง่ดี คิดบวก คิดเสมอว่าจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติ ชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติ ชูสกุล  กล่าวว่า  กิจกรรมในวันนี้สอดคล้องกับองค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก (World Stroke Day) เนื่องจากโรคหลอดเลือดในสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุขของโลก เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก การรู้เร็ว รู้ทัน จะสามารถป้องกันโรค และรักษาให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วได้

รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ รู้เร็ว  รู้ทัน  ป้องกัน  Stroke   โดย รศ.นพ.สมภพ  พระธานี  แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทรวงอก และ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า อายุรแพทย์ระบบประสาท ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรค STROKE (โรคหลอดเลือดสมอง) และสาธิตอาหารปลอดภัย จากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์ และการเสริมสร้างสุขภาพ

ข่าว จิราพร  ประทุมชัย

KKU trains staff in stroke prevention

https://www.kku.ac.th/8077