LINE @MDKKU บริการครบจบในLINEเดียว บริการเพื่อประชาชน

558

รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดตัว LINE @MDKKU บริการครบ จบใน Line เดียว เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการติดต่อ สื่อสารและเข้าถึงการบริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการผ่าน LINE @MDKKU บริการครบจบในLine เดียว โรงพยาบาลศรีนครินทร์  พร้อมมี  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการสุขภาพและคณะผู้บริหาร พยาบาล บุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ บริเวณชัน 1 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์   

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวว่า  ปัจจุบันการติตด่อสื่อสานผ่านไลน์ แอพพลิเคชั่น เป็นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและสามารถเข้าถึงการบริการได้ในหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาจากมาตรกาiคุมเข้มจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้การออกแบบการติดต่อสื่อสารและประสานงานตามาตรการของการเว้นระยะห่าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดทำไลน์ เฉพาะของโรงพยาบาลขึ้น ในชื่อว่า “@MDKKU” ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทั้งในประเทศและต่างประทเศได้เพียงแค่ปลายนิ้วซึ่ง จะมีเมนูการใช้งาน ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดังต่อไปนี้
1 สอบถามห้องตรวจและขอเลื่อนนัด
2 สอบถามปัญหาสุขภาพ
3 การให้บริการเปิดสิทธิล่วงหน้า
4 การบริการส่งยาถึงบ้าน
5 สอบถามการบริการคลินิกนอกเวลาและจองห้องพิเศษ
6 สอบถามการบริการของศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ
7 ติดต่อบริจาคร่างกาย บริจาคอวัยวะ บริจาคโลหิต กองทุนวันศรีนคริทร์ และมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
8 สื่อความรู้สุขภาพ
9 ให้คำปรึกษาและบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวต่อว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีการพัฒนาเพื่อก้าวสู่การ เป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ มีการพัฒนาคุณภาพในการดูแลคนไข้ มีการก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศกว่า 20 ศูนย์ภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ยังให้ความสำคัญในเรี่อง การอุทิศเพื่อสังคม Socail Devotion มุ่งเน้นการนำเอาบริการไปสู่ประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มช่องทางการให้บริการทาง LINE @MDKKU  นี้ จะทำให้ ผู้เข้ารับการบริการทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย เข้าถึงการบริการต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

ขอเชิญชวน แอดไลน์ “LINE @MDKKU”  หรือสแกน QR-CODE ไว้  เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการรับบริการต่างๆจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมถึงเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือตอบคำถาม ต่าง ๆ อีกด้วย

บริการครบ จบในไลน์เดียว บริการใหม่ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

LINE ID: @mdkku

LINE @MDKKU – One-stop service, only at this Line
https://www.kku.ac.th/8057