คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: ม.ขอนแก่นเชิญร่วมปั้นงานจากละคร

72