งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

1330

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับ
กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนชาว มข. ร่วมกันตักบาตรพระอริยสงฆ์ จำนวน 9 รูป ได้แก่
1. หลวงปู่บุญพร้อม หาสจิตโต วัดถ้ำพระ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
2. พระอาจารย์เชาวพิทย์ สุธีโร วัดมกุฏคีรีวัน อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
3. พระอาจารย์สุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น
4. พระอาจารย์สาคร อริโย วัดป่าภูเม็งทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
5. พระอาจารย์นิธิ โสภณสีโล วัดเกาะทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6. พระอาจารย์มหาบุญตา ชาตปุญโญ วัดเกาะทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7. พระอาจาย์ปรีดี ผลญาโณ วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
8. พระอาจารย์มหาจิตติพงษ์ ฉันทโก วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9. พระอาจารย์สุทธิศักดิ์ ฐิตสัทโธ วัดป่าศิริมงคล อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุการลอยกระทงในบรรยากาศย้อนยุคที่เรียบง่ายและสวยงาม

เวลา 20.00 น. พิธีสมมาบูชาน้ำ บัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการสมมาบูชาน้ำ คารวะนาค 15 ตระกูล / ฟ้อนสมมาบูชาน้ำ และเคลื่อนขบวนเชิญกระทงไปลอยที่ท่าน้ำ