ยินดี! นศ. KKBS คว้ารางวัลหนังสั้นส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับทีม KKBS Film ซึ่งประกอบด้วย นายพงศ์พัทธ์ ศรีโคตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด นายวรพล อรุณสำราญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด นายจิรันธนิน ประพิณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน นายหิรัญพงศ์ ภูสมสาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน และนางสาวสุนายธาทิพย์ วิชาชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด ในการคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” บนเวทีการประกวดหนังสั้น Crypto Short Film Competition 2020 จัดขึ้นโดย Siam Blockchain สื่อข่าวสารด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนอันดับหนึ่งในประเทศไทย โอกาสนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของชาว KKBS ทุกคน สำหรับผลงานของทีม KKBS Film สามารถรับชมได้ที่

Congratulations! KKBS students win the first prize in the Blockchain Technology Short Film Competition
https://www.kku.ac.th/8003

วรัญญู ดอนเหนือ : ข่าว

Scroll to Top