รมว.อว. ลงพื้นที่ ร่วมถกนโยบายเล็งยกระดับเศรษฐกิจและสังคมนำอีสานพัฒนาอย่างยั่งยืน

188

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 14.30 น. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เป็นประธานในประชุมหารือเชิงนโยบายด้านการอุดมศึกษา  ในการนี้ รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 6 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ ห้องประชุม Board Room ชั้น ๓ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยกิจกรรมในวันนี้แบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย ในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.45 – 12.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เดินชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงบ่าย เป็นการประชุมหารือเชิงนโยบาย เยี่ยมชมอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

ภาพ/ณัฐวุฒิ เพชรประไพ
ข่าว/รวิพร สายแสนทอง