กระหึ่มทั้งอีสานงานนุ่งซิ่นกินแมงแหล่งโปรตีนโลก

 

ม.ขอนแก่น ดันจิ้งหรีดแหล่งอาหารโปรตีนทดแทนใหม่ของโลกแปรรูปได้หลากหลาย ปลุกกระแสคนทุกวัยบริโภคผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงาน “นุ่งซิ่นกินแมง” แหล่งโปรตีนโลก หรือ Edible Insect Food Fair-1st in Thailand @Khon Kaen เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผอ.สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ ม.ขอนแก่น หัวหน้าโครงวิจัยได้นำเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่มาตรฐานความปลอดภัย บ.แสนตอ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และ บ.ฮ่องฮี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมออกงานแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีดและ จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากการประกวดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด ผลงานนักศึกษา Young Executive MBA ม.ขอนแก่น จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงจิ้งหรีดที่ผ่านการเลี้ยงระบบปลอดภัยที่สถาบันฯ ส่งเสริมในสองหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบให้นักศึกษานำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดลองขายในงาน ได้แก่ Cricket Spread, Smooth โจ๊ก, ผงปรุงรสตรา น้องจิ้งปรุงรส, เส้นพาสต้าอบแห้ง Pasty Crickey, Peanut Cricker Butter, จิ้งหรีดในหมูยอ Picketyore, ลูกชิ้น Crick Ball, สแน็ก Cricket Crackers, เส้นขนมจีนอบแห้ง Cricket Dried Rice Noodles, ธัญพืช Sticky Crick, ไส้กรอกอีสาน Echo โอ้โหอร่อยบอกต่อ, Cricket Sausage, ขนมปัง KETO Cricky Bun, บราวนี่ Cric Cric-Cricoa Crunchy, อาหารสุนัข Crickey Doggy และ ขนมจิ้งหรีดผสมธัญพืช Sticky Crick เปิดโอกาสให้มีการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร และนักศึกษา เพื่อต่อยอดขยายผลในการทำธุรกิจต่อไป งาน “นุ่งซิ่นกินแมง” แหล่งโปรตีนโลก จัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ขอนแก่น เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีดจาก local สู่ Global และเป็นหนึ่งพันธกิจของม.ขอนแก่นในการให้บริการวิชาการสู่สังคม