สร้างชื่อ ! นศ.คณะมนุษย์ฯ มข. รับโล่ รางวัล “วัฒนคุณากร”ในงานครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม

647

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน ครบรอบ 18 ปี วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันเดียวกันนี้ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2563 ซึ่ง นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  รับโล่รางวัล “วัฒนคุณากร เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม  ที่ผ่านมา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม / ภาพจาก Mthaiprnews

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 3 ตุลาคม ของทุกปี กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” อันหมายถึง รางวัลสำหรับผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้า เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ นับเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับรางวัล จึงขอให้ทุกท่านและทุกองค์กรภาคีเครือข่าย ได้ภาคภูมิใจ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการจรรโลงมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2562 กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล “วัฒนคุณาธร” มาแล้ว รวมจำนวน 2,649 ราย  โดยในปี พ.ศ. 2563 มีบุคคล องค์กร ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” 475 รางวัล แบ่งเป็นประเภทเด็กหรือเยาวชน 156 คน ประเภทบุคคล 164 คน ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล 155 แห่ง/คณะ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น 8 จังหวัด ผู้เกษียณอายุราชการ 186 คน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 11 คน

นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ในผู้รับรางวัล “วัฒนคุณากร”ปี 2563

นายต่อพงศ์  เชื้ออุ่น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ในผู้รับรางวัล วัฒนคุณากรปี 2563 เผยว่า สาเหตุที่ตนเองได้รับรางวัลดังกล่าว  สืบเนื่องจากการที่ชื่นชอบการเขียนร้อยกรองมาก  มีการฝึกฝนสร้างผลงานอยู่เสมอ และมีความสามารถในการแต่งกลอนลำจนได้แต่งเนื้อกลอนลำในงานบุญคูณลานจังหวัดหนองบัวลำภู  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และ แม่ราตรี ศรีวิไล ศิลปินพื้นบ้านมาโดยตลอด

“รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม ในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ทักษะทางภาษาไทยประยุกต์เข้ากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ประพันธ์กลอนลำ แสดงหมอลำกลอน และผลิตวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น การรณรงค์ป้องกันโรค COVIC-19  รางวัลในครั้งนี้ถือเป็นขวัญกำลังใจในการเผยแพร่ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมต่อไป”นายต่อพงศ์ กล่าว

นอกจากนั้นต่อพงศ์  เชื้ออุ่น ยังผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ครั้งที่ ๖ พร้อมรับทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น  ต่อพงศ์ ได้เขียนบทวิจารณ์กวีนิพนธ์เรื่อง “โคลงบ้านโคลงเมือง : วังน้ำวนในทะเลสองสีแห่งยุคสมัย” ของนายทิวา และจะเข้าร่วมกิจกรรมผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ ๙-๑๑ ต.ค. นี้

 

ข้อมูลข่าว : รัชนีฉาย  เฉยรอด

ภาพ : ญาณีภรณ์  วงค์พุทธา