กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน  นำผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และพระครูบุญชยากร  เจ้าอาวาสวัดไชยศรี  เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,660,240 บาท

 

วัชรา น้อยชมภู : ข่าว/บรรยาย

ณัฐวุฒิ เพชรประไพ,ชายชาญ หล้าดา,ณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ : ภาพ/ลำดับภาพ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/34659/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Scroll to Top