มข. จับมือปราชญ์ชาวบ้าน อบรมเยาวชนปลุกชีวิตละครเสียง หวังสร้างรายได้ พร้อมเปิดตลาดผู้ฟังยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสถาบันวาทศิลป์  และโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นงาน ปั้นอาชีพ ปั้นรายได้จากละครเสียง” อบรมเยาวชน และประชาชน สร้างรายได้จากละครเสียง ตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์

       วันนี้ (วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ร่วมกับสถาบันวาทศิลป์  และโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  จัดแถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นงาน ปั้นอาชีพ ปั้นรายได้จากละครเสียง” อบรมเยาวชน และประชาชน สร้างรายได้จากละครเสียง ตอบโจทย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  พร้อมด้วยคุณอภิชา กิตติสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และอาจารย์มะลิดา ปทุมธนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวาทศิลป์ ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.กิตติสันต์  ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.หอมหวน บัวระภา ที่ปรึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านละครเสียง คณะครู  นักเรียน ร่วมงานกว่า 100 คน   ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน 1 คุ้มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมสนับสนุนรากวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมของอีสานทุกรูปแบบ อาทิ ฟ้อนรำแคนคอนเทสต์  วงดนตรีลูกทุ่งมอดินแดง  ละครเวที  ประกวดเดี่ยวแคน ประกวดหนังสั้นใน เทศกาลหนังเมืองแคน ประกวดนตรีไทย  ชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอน  งานเชิดชูเกียรติรางวัลมรดกอีสาน และล่าสุด คือโครงการนี้ “ปั้นงาน ปั้นอาชีพ ปั้นรายได้จากละครเสียง” ตรงกับพันธกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อธิการบดีได้มอบหมายคือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ช่วยกันสนับสนุนรากวัฒนธรรมอีสานอย่างละครเสียงให้ดำเนินเกิดเป็นรายได้ และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

คุณอภิชา กิตติสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

คุณอภิชา กิตติสุวรรณ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทคิดว่ามันน่าจะเป็นพอสแคสได้ คือละครเสียง รื้อฟื้นละครวิทยุที่หายไปนานให้กลับมา เป็นซีรี่ย์ โดยการใช้พลังของคนรุ่นใหม่ มีครูเก่าเป็นครูสอน ผ่านการ เวิร์คชอป การเป็น สตรีมเมอร์ ทูปเปอร์ สร้างรายได้ให้คนรุ่นใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า เดือนละห้าหมื่นบาท

อาจารย์มะลิดา ปทุมธนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวาทศิลป์

อาจารย์มะลิดา ปทุมธนทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวาทศิลป์  กล่าวว่า ประเด็นแรกอยากสืบทอดภาษาอีสาน ประเด็นที่สองอยากถ่ายทอดส่งต่อภาษาอีสานศิลปะการแสดงแบบละครเสียง มีใจรัก จินตนาการทุ่มเทกับการเรียนรู้ เสียงมีความสำคัญและจำเป็น ในการโน้มน้าว ให้คนติดตาม ไม่ว่าอาชีพไหนการพูดการสื่อสารเป็นส่วนที่ทำให้เราสำเร็จ จึงอยากถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชน

นางสาวพิชญ์สินี สาระธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น

นางสาวพิชญ์สินี  สาระธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น เผยถึงความรู้สึกว่า  ละครเสียงสนุก ฝึกจินตนาการ อยากพากย์การ์ตูนดิสนี่ย์ เพื่อไปเล่าให้น้อง ๆ ในโรงเรียนฟัง วันนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ ได้นำความรู้ไปพัฒนาตัวเอง คิดว่าจะมาสามารถสร้างรายได้ เกิดเป็นอาชีพได้ เพราะ นักพากย์การ์ตูนปัจจุบันก็มีงานเยอะมาก  ยิ่งหากสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกรูปแบบที่มี เช่น เฟซบุ๊ก ยูทูป สามารถสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างแน่นอน

นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น

นายบุญพิทักษ์ สายสุวรรณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า หลังฟังการแสดงละครเสียงจากผู้เชียวชาญ วันนี้รู้สึกว่าได้จินตนาการ ไม่เห็นการแสดงแต่ได้ยินเสียง เกิดความคิดสร้างสรรค์ อยากเป็นนักพากย์เกม สตรีมเกม อยากจะเอาละครเสียงไปเล่านิทานหน้าเสาธง ผ่านเสียงตามสาย ให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนฟัง เช่น นิทานอีสป สอนคุณธรรมจริยธรรม สำหรับโครงการนี้คาดหวังว่า เราจะได้ความรู้ จากผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญ ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ ละครเสียงผ่าน ยูทูป พอดแคสต์ พากย์หนัง สตรีมเกมเป็นอาชีพหลักของคนยุคนี้ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้อย่างแน่นอน

กำหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ โฟกัส อารีน่า  และวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน1 คุ้มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ  นักศึกษา นักเรียน หรือประชาชนที่สนใจสามารถ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟรี โทร.062-2415116 ( คุณต่าย)

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โฟกัส อารีน่า และ สถาบันวาทศิลป์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการการสื่อสารที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการพากย์ละครวิทยุ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอด ศิลปะการแสดงละครวิทยุพื้นบ้าน ภาษาไทยอีสานแบบถึงแก่น  ไม่ให้สูญหายไป รวมถึงเป็นการต่อยอดถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อไป ได้สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในวิชาชีพของนักพากย์ ผู้เขียนบทละคร และ ผู้ทำงานเบื้องหลัง อีกด้วย

KKU joins village sages to train the youths in radio drama production to raise incomes and open a digital drama listening audience
https://www.kku.ac.th/7966

ภาพ / ข่าว :  จิราพร  ประทุมชัย

Scroll to Top