ชาวมข. ร่วมใจบำเพ็ญบุญบารมีทอดถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพงานพระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน  นำผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  และพระครูบุญชยากร  เจ้าอาวาสวัดไชยศรี  เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต 1 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 รวมจำนวนเงิน 1,660,240 บาท

ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563  ได้ตั้งองค์พระกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และได้จัดสมโภชองค์กฐิน  ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยในเวลา 07.00 น. มีพุทธศาสนิกชน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ต่างพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ มีการเปิดรับบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินตลอดวัน   ซึ่งในเวลา 17.30 น. มีพิธีสมโภชองค์กฐิน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

ต่อมาในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนเคลื่อนขบวนกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากอาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไปยังวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยตั้งขบวนแห่องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากสะพานทางเข้าหมู่บ้านสาวะถี ไปถึงวัดไชยศรีพร้อมเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ 3 รอบ  จากนั้นอัญเชิญองค์กฐินขึ้นตั้ง ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยศรี โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานประกอบพิธีทอดถวายกฐิน  ถวายเครื่องบริวารกฐินแด่ประธานสงฆ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ตลอดพุทธศาสนิกชน ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและเครื่องบริวารกฐินอื่น ๆ แด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติกรวดน้ำ รับพร จากนั้นพระสงฆ์กระทำพิธีอปโลกน์กฐิน  อันหมายถึงการที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งปรึกษาหารือเสนอความเห็นขึ้นในที่ประชุมสงฆ์โดยถามความเห็นชอบว่าควรมีการกรานกฐินหรือไม่ หากเห็นชอบร่วมกันจะหารือกันต่อไปว่า ผ้าที่ทำสำเร็จแล้วควรถวายแก่ภิกษุรูปใด  เมื่ออปโลกน์เสร็จแล้วต้องสวดประกาศเป็นการสงฆ์

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า   “มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นมหาวิทยาลัยหลักแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น เป็นนโยบายที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอด  โดยจะมีรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมในทุกยุคทุกสมัย ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน มีผู้บริหารด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อดูแล ส่งเสริม สร้างสรรค์ นำพามหาวิทยาลัยสู่การทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณี  ศาสนา วัฒนธรรมต่าง ๆ  ในทุก ๆ ปี จะมีงานประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นงานระดับภูมิภาค  รวมทั้งในอนาคตที่จะจัดยกระดับให้เป็นงานระดับภูมิภาค  ในปีนี้มีสถานการณ์โควิดจึงได้ชะลอและเว้นบางกิจกรรม  แต่เมื่อสถานการณ์โควิดผ่อนคลายกิจกรรมด้านนี้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะถูกจัดขึ้นเป็นระดับนานาชาติต่อไป”

พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ที่ต้องทอดหลังออกพรรษาภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีทอดกฐินเป็นประจำทุกปี  นับเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสร่วมกันสร้างกุศลบําเพ็ญบุญบารมี เป็นอานิสงส์แห่งการสร้างความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท สะสมทุนคือบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า  สืบอายุพระพุทธศาสนา ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาต  รักษาประเพณีที่ดีงามสืบไป

KKU folks join in KKU Kathin Merit Making of 2020
https://www.kku.ac.th/7963

ข่าว   :   วัชรา   น้อยชมภู
ภาพ  :   ณัฐวุฒิ  จารุวงศ์  /  วัชรา  น้อยชมภู

Scroll to Top