เทปบันทึกภาพและวีดิทัศน์ พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

 

เทปบันทึกภาพพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

วีดิทัศน์พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

Scroll to Top