มข.บริการชุมชน นำองค์ความรู้ให้บริการ ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักข่าว: มติชนออนไลน์
URL:  https://www.matichon.co.th/education/news_2353559
วันที่เผยแพร่: 18 ก.ย. 2563

ม.ขอนแก่น “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”

Scroll to Top