“คนอีสาน” เฮ! มข.เซ็นสัญญาสร้างศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL:  https://www.banmuang.co.th/news/region/205915
วันที่เผยแพร่: 15 ก.ย. 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)ดร.ณรงค์ชัยอัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง และสัญญาจ้างผู้ควบคุมก่อสร้าง”โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัดมหาชน โดยมี รศ.นพ.นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. พร้อมด้วย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มข.อีกทั้งนายคูชรู คาลี วาเดีย กรรมการผู้จัดการบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด มหาชน และนายวิเทศ รัตนากร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งการลงนาม ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับบริษัท อรุณชัย เสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด โดยดร. ปิยะวัชน ชัยเสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอรุณชัยเสรี คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด และนายนิมิตร ธนโชติผู้อำนวยการโครงการ ตัวแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ ในการนี้มี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คณบดีคณะต่างๆและผู้บริหารในขอนแก่นตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้
ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากที่จะผลิตบัณฑิตออกแล้วใช้สู่สังคม ไทยแล้วสิ่งที่เราทำได้อย่างดีมาก นอกจากเรื่องการให้บริการการศึกษา คือการให้บริการสาธารณสุขในแง่ของนโยบายของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการสิ่งเหล่านี้นั้นมาโดยตลอด ว่าต้องให้บริการสาธารณสุขนี้ให้ดีที่สุดกว้างขวางที่สุด พร้อมทั้งตอบสนองทุกจุดในจังหวัดในภาคอีสาน พร้อมที่จะโยงใยไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย ดังนั้นอยากให้โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นสะพาน เชื่อมต่อกัน พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยตลอด เพราะว่าเห็นได้ชัดเจนว่าทางคณะแพทย์ มข.ของเรา มุ่งมั่นที่จะทำให้การสนับสนุน และทำให้โครงการนี้เกิดขึ้น
ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข.กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศนี้ นับเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวงเงินในการก่อสร้างร่วม 4,000 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีพื้นที่บริการเพิ่มขึ้นอีก 120,000 ตารางเมตร ทำให้สามารถขยายบริการทางการแพทย์ โดยมีเพียงผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นดีกว่า 600 เตียง
ข้อมูลเกี่ยวกับเตียงมีดังนี้ ปัจจุบันเรามี1,400เตียง การลงนามก่อสร้างครั้งนี้เป็นการขยายระยะที่1 อีก622เตียง เมื่อสร้างเสร็จจะรวมกับของเดิมเป็น2,000เตียง ต่อไปจะก่อสร้างระยะที่2 เป็นอาคารสูง30-35ชั้น เพิ่มเตียงอีก1,500เตียง รวมเป็น3,500 เตียงระยะที่3 จะสร้างเป็นอาคารสูงเหมือนระยะ2 เพิ่มอีก1,500เตียง รวมเป็น5,000เตียง มีห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้นอีก 25 ห้อง และห้องไอซียู เพิ่มขึ้นอีก 117 เตียงนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังมีเรือนพักญาติอีก 400 ยูนิต และอาคารจอดรถอีก 1,000 คัน
นอกจากการขยายบริการทางการแพทย์แล้วยังทำให้สามารถเพิ่มการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อีกปีละ 150 คน สามารถขยายการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์มีจำนวนมาก นับเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภูมิภาคข้างเคียงได้อีกด้วย
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะก่อสร้างบนพื้นที่ประมาณ 32 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ของมหาลัยขอนแก่นจำนวน 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ๆได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น จำนวน 24 ไร่ ซึ่งได้คืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ เพื่ออนุญาตให้มหาลัยขอนแก่น ใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยมีบริษัทสถาปนิก 110 จำกัดเป็นผู้ออกแบบ และบริษัทเอทีทีคอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมโครงการ
ส่วน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มข.กล่าวว่าโครงการก่อสร้างศูนยบริการความเป็นเลิศคณะแพทย์ศาสตร์มหาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวหน้าอีดขั้นหนึ่งของวงการสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือแม้แต่จะเป็นในประเทศ ด้วยเลยทีเดียว ซึ่งในการนี้ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มข.เองเราก็มีความมุ่งมั่น ที่จะขยายบริการซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เราเพิ่มจำนวนเตียงได้ 600 เตียง พร้อมทั้งห้องผ่าตัดเพิ่มอีก 25 แต่ในอาคารนี้จะมีการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี เรื่องของการรักษาทางด้านอายุรศาสตร์ หรือทางกุมารเวชกรรม ซึ่งทาง คณะแพทยศาสตร์ มข.เองรวมถึงคณะต่างๆในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาลัยขอนแก่น ด้วยเลยขอถือโอกาสนี้ สื่อสารไปถึงประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา ให้ทราบ ถึงความก้าวหน้า ในการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.ในครั้งนี้โดยทั่วกัน
สำหรับบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2473 ชื่อเดิม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (สยาม) จำกัด และได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ และก่อสร้างโครงการที่สำคัญ ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศ เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท่าเทียบเรือคลองเตย สะพานกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสะพานสารสินที่ภูเก็ต โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ฯลฯ รวมทั้งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานขอนแก่นมูลค่า  2,250 ล้านบาท โดยชนะประมูลมาด้วยราคา  2,003 พันล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 245 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน คริสเตียนีและนีลเส็น ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ด้วยชื่อ “บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)” เมื่อปีพ.ศ. 2535 รวมระยะเวลาดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากว่า 87 ปี.
Scroll to Top