“Medical Hub” เมกะโปรเจคท์ มข.สร้างศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ

726

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ โดยมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่ง รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนในการลงนาม กับบริษัทก่อสร้าง โดย นาย คูชรู คาลี วาเดีย ตัวแทนของบริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมกับพิธีลงนามในสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ ดร.ปิยวัชร ชัยเสรี ตัวแทน บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ซึ่งมี ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ลงนามเป็นสักขีพยาน  และได้รับเกียรติจาก คณะกรรมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมสารสิน  อาคารสิริคุณากร  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม https://th.kku.ac.th/32707/ รับชมรายการต่างๆได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

ข่าว   :  วัชรา  น้อยชมภู       ถ่ายทำ/ตัดต่อ   :  ณัฐพงษ์   ชำนาญเอื้อ