มข จัดอบรม หัวข้อ ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา AI for Education

สำนักข่าว: KTV KhonKaen Cable Network
ที่มา :
https://www.youtube.com/watch?v=EgHD9…
วันที่เผยแพร่: วันที่ 1 กันยายน 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรม ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา หรือ AI for Education ร่วมกับนักวิจัยจากทั่วโลก เพื่อนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต

Scroll to Top