คณะเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

 

กำหนดการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

                วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะเทคโนโลยี

         08.45-09.15 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร TE 06

09.15-09.20 น.   พิธีกรกล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ

09.20-09.35 น.   รำอวยพร

09.35–09.50 น.  ชมวีดีทัศน์กิจกรรมและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ

09.50-10.00 น.   เชิญผู้เกษียณอายุราชการบนเวที เพื่อรับมอบของที่ระลึกและรับฟังคำมุทิตาจิต

10.00-11.10 น.   คณบดีและแขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนจากสาขาวิชา/หลักสูตร มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ

10.10-10.30 น.   คณบดีกล่าวคำมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

10.30-11.15 น.   ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก และความผูกพัน

11.15-11.30 น.   พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ

11.30-12.00 น.   เชิญแขกผู้มีเกียรติผูกข้อมือ อวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

12.00–13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (แบบบุฟเฟห์)

เสร็จสิ้นกิจกรรม

Scroll to Top